Christelijke vakanties – wat bedoelen jullie daarmee?

Adios Reizen is een christelijke reisorganisatie met passie voor mensen met een verstandelijke beperking. Het woord ‘Dios’ betekent: ‘God´. Adios Reizen is interkerkelijk, wij beleven ons geloof in één God, ieder op een eigen manier. Geloven in Jezus verbindt ons met elkaar door de Geest van God.

Ook tijdens de vakantie nemen wij de tijd voor Bijbelverhalen, samen zingen en gebed. We bezoeken op zondag vaak een kerkdienst in directe omgeving van ons vakantiehuis. Bij reizen in het buitenland houden we meestal een eigen samenkomst met de groep. Zodat we dit in onze eigen taal kunnen volgen. Samen geloven, ook tijdens de vakantie, dat is de kracht van Adios Reizen!
Bij onze reizen is iedereen welkom, of je gelooft in God of niet. We vragen wel van je dat je onze gewoonten en gebruiken respecteert. We gaan respectvol met elkaar om en Gods namen als stopwoord of vloek  gebruiken wordt niet geaccepteerd.