Waarom zijn de excursies niet bij de reissom inbegrepen?

Op iedere reisbestemming zijn er verschillende mogelijkheden voor excursies, met elk hun eigen prijs. Daarom wordt het bedrag voor de excursies per reis bepaald. Bij iedere reis staan de verwachtte excursiekosten vermeld, de bedragen liggen tussen de €50 en de €200. Om deel te kunnen nemen aan de excursies moet je het bedrag, wat van tevoren is vastgesteld, aan Adios Reizen overmaken. Dit bedrag wordt apart op je factuur vermeld. Omdat onze reisbegeleiders in overleg met hun groep bepalen waar zij naartoe gaan is het per reis verschillend hoeveel er uitgegeven wordt aan excursies. Als er geld overblijft van de excursiepot, krijg je dat aan het einde van de vakantie terug.